Salarii Majorate pentru Angajații cu Vechime de Peste 2 Ani

O nouă prevedere legislativă a intrat în vigoare în România acum doi ani, aducând cu sine schimbări semnificative în ceea ce privește salariile angajaților cu o experiență de muncă de peste 2 ani în domeniu. Conform acestei legi, angajatorii nu mai au dreptul să remunereze angajații cu salariul minim în cazul în care aceștia au o vechime în muncă mai mare de doi ani, echivalentul a 24 de luni. Astfel, acești angajați sunt eligibili pentru salarii majorate.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 142/2021, modificările aduse Codului Muncii au statuat că începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la semnarea contractului individual de muncă. După expirarea acestui termen, angajații respectivi vor beneficia de un salariu de bază mai mare decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Un aspect crucial al acestei legi este modul de calcul al perioadei de 24 de luni. Potrivit reprezentanților Inspecției Muncii, această perioadă se calculează începând cu data de 1 ianuarie 2022. Astfel, pentru angajații care au fost remunerați cu salariul minim pe economie înainte de anul 2022, majorarea salariului de bază trebuie să aibă loc începând cu data de 1 ianuarie 2024. În cazul angajaților recenți, angajați după data de 1 ianuarie 2022 inclusiv, se calculează individual 24 de luni de la data angajării pentru a determina momentul majorării salariului.

Negocierea majorării salariului se va face individual cu fiecare angajat care îndeplinește condiția de vechime, iar rezultatul va fi consemnat printr-un act adițional la contractul individual de muncă, semnat de ambele părți. Este important de subliniat că modificarea salariului de bază trebuie realizată în conformitate cu prevederile legale și prin acordul ambelor părți.

Conform datelor extrase din Registrul Electronic de Evidență a Salariaților (REVISAL), 406.293 de salariați la nivel național vor beneficia de aceste modificări. De la 1 ianuarie 2024, angajatorii sunt obligați să majoreze salariile angajaților plătiți cu salariul minim mai mult de 24 de luni, atât pentru contractele cu normă întreagă, cât și pentru cele cu timp parțial.

Astfel, aceste schimbări legislative aduc beneficii semnificative angajaților cu experiență, asigurându-le un nivel salarial corespunzător cu vechimea lor în domeniu. Este esențial ca angajatorii să respecte aceste prevederi legale și să efectueze ajustările salariale în termenul impus de legislație pentru a asigura un mediu de muncă echitabil și corect.

Cauți un job nou? Vezi ultimele joburi publicate.

  • Partajați acest post