Actualizări legislative în angajarea străinilor: Ce trebuie să știi

Evoluția legislației privind angajarea străinilor în România: Ce aduc noile modificări?

Într-o societate în continuă schimbare, adaptarea legislației la noile realități este esențială pentru asigurarea unui cadru legal clar și eficient pentru toate părțile implicate. Recent, au fost aduse modificări semnificative Ordonanței Guvernului nr. 25/2014, care reglementează încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.

Principalele aspecte pe care le vizează aceste modificări sunt clarificarea și ajustarea regimului străinilor care lucrează în România, cu scopul de a asigura o mai mare transparență și conformitate în procesul de angajare și detașare a acestora.

Actualizări legislative:
Modificările aduse de Legea nr. 28 din 29 februarie 2024:

Simplificarea procedurilor pentru străinii cu drept de ședere temporară pentru studii. Aceștia pot fi încadrați în muncă fără aviz de angajare, doar cu contract individual de muncă cu timp parțial, pentru o durată de maximum 6 ore pe zi.

Clarificarea cerințelor pentru angajatori:

Activități compatibile cu funcția. Angajatorul trebuie să desfășoare efectiv activități compatibile cu funcția pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului.
Respectarea obligațiilor către bugetul de stat. Este necesar ca angajatorul să își achite obligațiile către bugetul de stat, fără specificarea unui trimestru anume.
Adeverința privind forța de muncă disponibilă. Aceasta trebuie să fie eliberată cu cel mult 90 de zile înainte de depunerea cererii pentru avizul de angajare.

Modificările aduse de Ordonanța de Urgență nr. 25 din 21 martie 2024:

Termene clare pentru încheierea contractului de muncă. Angajatorul trebuie să încheie contractul individual de muncă în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României sau de la obținerea noului aviz de angajare.

Experiență în domeniu pentru angajatori. Angajatorul trebuie să desfășoare efectiv activitate în domeniul pentru care solicită avizul de angajare de minimum 1 an.

Obligația de comunicare a modificărilor de contract. Angajatorul/beneficiarul are obligația de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări modificarea sau încetarea contractului individual de muncă încheiat cu străinul în termen de 5 zile lucrătoare.

Neîncheierea contractului individual de muncă în termenul prevăzut constituie contravenție, sancționată cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.
Se clarifică că neîncheierea contractului individual de muncă nu constituie contravenție dacă este justificată în conformitate cu legea.

Aceste modificări legislative reprezintă un pas important în direcția unei mai bune reglementări a angajării și detașării străinilor în România, contribuind la asigurarea unui cadru mai transparent și eficient pentru toate părțile implicate.

  • Partajați acest post